31 Mayıs 2012 Perşembe

Subquery pişmanlık değildir!!!

Subquery pişmanlık değildir!!!

Neden mi ?

JOIN ile yaptığınız sql'i Explain ile kontrol edin. Sonrasında eğer bir tablonun binlerce satır gezdiğini görüyorsanız ve subquery yapılabiliyorsa direk select'e bunu alın...

Birde şimdi bakın hızına...

Büyük joinlerle yazdığınız SQL'ler sonrasında ORDER BY ile sıraya koyuluyorsa veya GROUP BY ile müdahale ediliyorsa bu müdahele öncesi bir joini tablodan çıkarmak akıllıca olacaktır...

Not: Asla unutmamak gerek ki bir durumda doğru olan bir şey her durumda doğru olmayabilir.
O yüzden diyoruz ki EXPLAIN kullanın.

Not2: Testler öncesinde şu komutları çalıştırmayı unutmayın, aynı zamanda test edilen iki query aynı anda çalıştırılmalı. Birini çalıştırıp daha sonra diğerini çalıştırmak büyük hata olacaktır.


SET GLOBAL query_cache_size = 0;
SET GLOBAL query_cache_type=0;

Not3: DISTINCT ile GROUP BY arasındaki fark GROUP BY'ın aynı zamanda ORDER BY özelliğinin bulunmasıdır. Ona göre bu komutları kullanın.

28 Mayıs 2012 Pazartesi

Git notlarım

Bunlar sadece çok kullandığımız komutların notları. Zaman zaman güncellenecektir.

git reset --hard origin/branch-name
local branch’i origin deki ile aynı duruma getirmek için kullanılıyor.
git reset --hard hash ile geri çektik
git push origin +master:master çekilen yere ana depo eşitlendi.

git push origin branch-name yeni dal uzakta oluşturma
git push origin :branch-name  remote depo silme

git branch -a bütün depoları göster
git branch -r uzak depoları göster
git branch -l local depoları göster

git branch -m old-branch-name new-branch-name  branch adı değiştirme

git push origin branch-name  kendi kullanıcıma bağlı olan yerde dal açma

git remote add uzakdepo /home/username/myrepo uzak depo bağlama
Böylece uzakdepo benim için anahtar kelime oluyor

Belirli bir loga dönmek için
git reset --hard (hash)d6422a1266c4199cf772d960a172b7aceca66e3b

git reset --hard origin/master locali origine eşitlemek için


Bir dosyayı herhangi bir dala geri alma;
git checkout hash  filePath
Stage de iken git checkout -- filePath


uzaktaki dalı localde oluşturmak için
git checkout -b BRANCH-NAME origin/BRANCH-NAME
git checkout -b BRANCH-NAME BRANCH-NAME
İki türlüde oluyor. Uzaktaki dalı sizin için çekiyor.

git fetch ile locale merge edilebilecek veya erişilebilecek dallar veya dosyalar çekilir
git pull ile hem fetch işlemi hemde merge işlemi yapılır

git diff branch-name bulunduğunuz branch ile yazdığınız branch arasındaki farkı gösterir
git diff branch-name > diff.patch göstereceği şeyi dosyaya yazar

Sadece git değil svn üzerinden aldığınız patchleride uygulayabilirsiniz.

Diff alma ve patch'e yazma
git diff > ../diff.patch
git diff BRANCH-NAME > ../diff.patch


Branch birleştirme
git merge BRANCH-NAME
Çakışma varsa
git mergetool

branchi hangi daldan oluşturduğunu bulma
git reflog show --all | grep -i "branch:" | grep -i created | grep -i BRANCH-ADI


comit edilmemiş dosyayı silme:
Önce fiziksel silme “rm file” sonra “git rm file”   git add -u incele

for x in `git status | grep deleted | awk '{print $3}'`; do echo $x; done;
Statusu deleted olanları ekrana basma.

İki commit arasındaki farkları alma;
git log ile yapılan commitlerin hashi bulunur.
git diff hash1 hash2 şeklinde fark görüntülenir.

Alınan diff'i kontrol etme
git apply --check diff.patch


Alınan diff ile nelerin değiştiğini görme
git apply --stat diff.patch


Uygulama
git apply diff.patch

Diff olayı derin mevzu şurası iyi bir kaynak : http://learn.github.com/p/diff.html

Git commit lerini birleştirme; git commit -m 'mesaj' . ile çok sayıda commit yapıp sonra bunları teke çekmek isteyebilirsiniz. komut: git rebase -i HEAD~3 Burda 3 commit sayısı siz commit sayınızı yazacaksınız. vim açılacak; pick 73a45d3 mesaj1 pick b5f70f9 mesaj2 pick a2c63a4 mesaj3 sondan iki "pick" i "f" yapıyoruz; pick 73a45d3 mesaj1 f b5f70f9 mesaj2 f a2c63a4 mesaj3 :wq! işlem tamam. git log ile kontrol edebilirsiniz . daha fazla durum için açılan pencereden detaylar var oraya bakabilirsiniz. Çalıştığınız branch'e origin(master) den güncelleme almak. Sorun şöyle çıkıyor, bir branch de çalışıp push ettiniz front-end aldı bişeyler yaptı push etti. Locali son duruma getirmek için komut ; git pull --rebase origin BRANCH-NAME

Sürekli kullanıcı adı veya Şifre sorulması
Projenizde çalışırken bu sorunu yaşıyorsanız https şeklinde url set edilmiş demektir.
Şöyle değiştirebilirsiniz.
git remote set-url origin git@github.com:kullanici/proje.git
Tüm değerleri görmek içi: git config --list

Yapılan commiti geri alma
git reset --soft HEAD^

Uzak depo ekleme
git remote add zf2 https://github.com/zendframework/zf2.git
Depoyu çekme
git fetch zf2
Depoyu master ile birleştirme (çek birleştir)
git pull zf2 master
Kimi zaman birleştirme yerine araya girme yapılmalı, sizin branch geride kalmış olabilir.
git rebase zf2
Yaptıklarımızı gönderme
git push origin

Bulunduğunuz branch için güncelleme geldiğinde onu kolayca almak
git checkout zf2
git pull --rebase

Önce zf2 branchine geçtik, bu başka bir branchde olabilirdi.
Sonra yeni neler var diye baktık.
Son olarak zf2 için gelen yeni kodları ilgili branche aldık.

Değişiklikleri kaydet ve dalın içini değişim öncesi hale getir.
git stash save
Kaydettiğin değişiklikleri geri getir.
git stash pop

Hayat kurtarır (projeyi git te olmayan herşeyden temizler...)
git clean -d -f -x


Local branch silme
git branch -D ISSUE-NO
Uzak branch silme
git push origin :ISSUE-NO

26 Mayıs 2012 Cumartesi

MySQL'de sayfalama yaparken dikkat edilecekler...Herşeyin normal olduğu bir dünyada sayfalama yaparken datanın istenilen kısmını göstermek için MySQL'de "LIMIT" kullanılır.


LIMIT 0,2 veya LIMIT 2 dediğim zaman bana ilk iki datayı getirir. LIMIT 2,2 dediğimde ise ilk iki datadan sonra gelen 2 datayı getirir. Bu şekilde biz sayfalama yapıp tablolardan ihtiyacımız olan kadar datayı çekip gösteriyoruz.  Tabi bunu hesaplayabilmek için başlangıçta "toplam" datayıda bilmek gerek.
Bunun için MySQL'de kullanılan yöntem ;

"SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM test LIMIT 1"
"SELECT FOUND_ROWS()"SQL_CALC_FOUND_ROWS anahtar kelimesi ile aslında toplam satır sayını hesapladık. Böylece aynı oturumda
"SELECT FOUND_ROWS()" kullanıldığında bize anında toplam data sayısını veriyor.

Ama burda şöyle bir durum var ana sorgumuzda kullandığımız "LIMIT 1" ile toplamda 1 satır dönsede aslında toplam satır sayısını hesaplıyor. Çünkü biz ona bunu yapmasını SQL_CALC_FOUND_ROWS anahtar kelimesi ile söyledik.

Normal olmayan durumlar ise joinler ile yaptığınız içinde WHERE/ORDER olan ve büyük datası olan tablonun böyle bir hesaplama durumunda oldukça uzun sürmesi. Bu durumda SQL_CALC_FOUND_ROWS'u kaldırıp hesaplamayı
"SELECT count(*) FROM test " ile daha hızlı bir şekilde yapabiliriz.

Burdan çıkartılacak ders, bir anahtar kelime/çözüm bir yerde iyi çalışıyorsa her yerde iyi çalışacak diye bir şeyin olmadığı gerçeğidir. Her durum için ayrı çözümler üretmek gerkebileceği için tasarladığımız sistemleri bu durumları düşünerek tasarlamız gerekmektedir...

Bu bilgilere ek olarak tablolarınızda "ORDER BY x" kullanırken dikkatli olmalısınız. Eğer INDEX'i olmayan bir field'a göre sıralama yapmak istiyorsanız işiniz bir hayli zor olacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için içinde çok datası olan tabloları EXPLAIN komutu ile sorgunuzu index'i olmayan ve index'i olan field lar ile sıralayıp bir alıştırma yapınız :)

Aynı şey "WHERE" içinde geçerli INDEX'i olmayan ve koşula giren bir "field" çoğu zaman yavaşlama yapabilir ama bazen etkisizde olabilir. Test etmenizde fayda var.

Konuyla ilgili şu linkler ilginizi çekebilir;

http://www.mysqlperformanceblog.com/2007/08/28/to-sql_calc_found_rows-or-not-to-sql_calc_found_rows/
http://stackoverflow.com/questions/186588/which-is-fastest-select-sql-calc-found-rows-from-table-or-select-count
http://stackoverflow.com/questions/818567/mysql-pagination-without-double-querying
http://www.xarg.org/2011/10/optimized-pagination-using-mysql/
http://forge.mysql.com/wiki/Top10SQLPerformanceTips