1 Ağustos 2010 Pazar

cPanel'den DirectAdmin'e site taşıma


mkdir /cpanelyedek
cd /
nano yedekal


#!/bin/bash
for i in $(ls /var/cpanel/users);
do /scripts/pkgacct $i /cpanelyedek;
done


Bu kodu sorunsuca çalıştırmak için cron kullanabilirsiniz.

Ben tembellik yaptım.

crontab -e yazıp dosyanın çalışma zamanını server saatinden 3 dk sonrasına aldım


40 10 31 * * /yedekal >/dev/null 2>&1


Yani saat 10:40 ve ayin 31'inde çalışacak

Bu işlem sonrası yedek aldığım dosyaları yeni servere çekmem gerekiyor.

Yeni server'a login olup aşağıdaki şekilde devam ediyorum.


nano scpconnect.exp

#Kaynak: http://bash.cyberciti.biz/security/expect-ssh-login-script/

#Aşağısını yapıştırın

#!/usr/bin/expect -f

set password [lrange $argv 0 0]
set timeout -1
# now connect to remote UNIX box (ipaddr) with given script to execute
spawn scp root@host:/cpanelyedek/* /data/tasimaislemleri
match_max 100000
# Look for passwod prompt
expect "*?assword:*"
# Send password aka $password
send -- "$password\r"
# send blank line (\r) to make sure we get back to gui
send -- "\r"
expect eof
#----------------------------------------------------
./scpconnect.exp password &

Dediğiniz zaman taşıma işlemi başlayacaktır.

Sonrası için;

http://www.directadmin.com/forum/showthread.php?p=184375#post184375