20 Kasım 2008 Perşembe

Sql Server Bütün Veritabanlarının Yedeğini Alma

Sql Server Yedek Alma

http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1070DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name

SET @path = 'C:\Backup\'

SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)

DECLARE db_cursor CURSOR FOR
SELECT name
FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb')

OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK'
BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
END

CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursorDiğer bir yöntem Maintanence Plan yapma. Bunun için Sql Agent Job servisinin açık olması gerekiyor.

http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1016

Hiç yorum yok: